Anmälan för Elektronisk Personalliggare


Tänk på

  • En elektronisk personalliggare måste innehålla ett unikt Byggarbetsplats-ID för varje projekt. Detta hämtas ut av ansvarig part på Skatteverkets hemsida. Skatteverket
  • Det är Byggherren som är ansvarig, om inte ansvaret skriftligen delegerats till Entreprenören.ID06
  • Det går bra att anmäla projektet här även om ett Byggarbetsplats-ID inte hämtats ut. Återkom i så fall med detta till Lambertsson Keep Out Support senare.
  • Ange så många projektadministratörer som möjligt. Ju fler som kommer åt systemet, desto smidigare blir det vid Skatteverkets kontroller.

Kostnadsmodell personalligare

  • Hyra för RegBox eller annan ID06-utrustning
  • Uppstartsavgift 500kr/projekt
  • Månadsavgift per projekt (faktureras av systemleverantören och baseras på projektvärdet

Möjlighet till registrering via mobil-app ingår i kostnaden. Obegränsat antal användare. Mobil-appen är gratis för alla att ladda hem, och finns till Android, Apple iOS och Windows Phone

Kontakt

Lambertsson Keep Out Support
020-88 25 00
keepout.support@lambertsson.com