Från och med 2016 är det lag på elektronisk personalliggare i byggbranschen

Lugn, våra passerlösningar är hyr bra som helst.

Lagen om

Närvaroregistrering

Den 1 januari 2016 börjar en ny lag om elektronisk personalliggare gälla inom byggbranschen. Syftet med lagen är att minska förekomsten av svartarbete och skapa en sundare konkurrens i byggbranschen. Den nya lagen innebär att byggherren är ansvarig för att föra ett digitalt närvaroregister över all arbetskraft på bygget.  För Skatteverket ska man kunna visa en förteckning över vilka företag och personer som befinner sig på byggarbetsplatsen.

Vem omfattas?
Lagen gäller byggprojekt som uppgår till mer än fyra basbelopp, med ett företag eller förening som beställare. Gäller med projektstart 2016.

Lösningen

Elektroniska personalliggare

Närvaron på en arbetsplats registreras genom att anställda och underleverantörer
drar en ID06 bricka mot en tillfälligt monterad registreringsbox.

Hur mycket funktioner man vill kunna få ut av sin registreringsbox beror på byggprojektets omfattning. Välj allt från enkel närvaroregistrering, till utökad funktionalitet kring säkerhet och varuleveranser. Alla delar i närvarosystemet hyr du genom Lambertsson.

Registrera ditt byggprojekt enkelt och smidigt redan idag!

ANMÄL DIN BYGGARBETSPLATS HÄR

Säkra din

Byggarbetsplats

Med våra produkter på rätt plats får du kontroll över alla passager, din maskinella utrustning och vem som hanterar dem. Du förebygger såväl inbrott som stölder och tryggar arbetsmiljön för din personal.

Lösningen

Keep Out

Närvaron registreras genom att varje anställd drar en ID bricka i en registreringsbox. Boxen är kopplad till en mjukvara där all nödvändig information lagras. T.ex. personuppgifter, tidpunkt för ankomst och ”utstämpling”.

Alla delar i ”systemet” kan hyras av Lambertsson. Beroende på byggets omfattning finns det tre olika paket att hyra. Läs mer om dessa nedan.

Välj depå


Tre exempel

Anpassat för dig

Personalliggare till små byggen

ROT-projektet

Här hyr du enkelt en elektronisk registreringsbox från vår depå, precis som du gör med våra maskiner och tillfällig el. Då får du automatiskt all nödvändig registrering via ID06 över vem som kommer och går på arbetsplatsen och uppfyller därmed de nya kraven.

Elektronisk närvaroregistrering till byggen

Det mindre projektet

På det mellanstora bygget rör sig personal från både er och era leverantörer och då behöver man planera lite mer vad gäller inpassering och säkerhet. Utöver närvaron av personal kan det vara klokt att koppla stöld och säkerhetsåtgärder till er ID06 bricka. Det finns även möjlighet att stämma av närvaro mot leverantörsfakturor.

Elektronisk personalliggare till byggbranschen

Det större projektet

På den stora byggarbetsplatsen lyfter vi blicken ytterligare och kompletterar mjukvaran i registreringsboxarna med stängsel och grindar för en säker passering och registrering av både personal och materialleveranser. Vi erbjuder även möjlighet att reglera värme i byggbodar för att spara både pengar och miljö.

Kontakta oss

Tel: 020-88 25 00

Email: keepout.support@lambertsson.com