Demokamera 4 mm lins

Lycksele

Demo kamera för att visa skillnaden mellan de olika fasta linserna vi kan leverera. Här kan man lägga till information om kamerans placering så som byggets information eller annan relevant information om det som dokumenteras.